Міжнародна науково-технічна конференція

"Проблеми екологічної безпеки"


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

Міністерство освіти і науки України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний університет цивільного захисту України
Буковинський державний медичний університет
Національний університет "Львівська політехніка"
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Івано-Франківський національний університет нафти і газу
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Університет Матея Бела, Банська Бистриця (Словацька республіка)




XX МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ"

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі
в роботі Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки"

що відбудеться 05-07 жовтня 2022 року у місті Кременчук.

Мета конференції

 
На конференції планується розглянути:
- особливості формування екологічної небезпеки;
- сучасні проблеми управління екологічною безпекою;
- складові екологічної безпеки стосовно охорони навколишнього середовища від антропогенного впливу;
- сучасні задачі регіонів у формуванні державної політики в галузі розробки еколого-економічної системи природо-користування та природоохоронної діяльності.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій):
- аналіз формування екологічної небезпеки;
- системи управління екологічною безпекою на регіональному рівні;
- енерго-ресурсозбереження;
- екологічні ризики;
2. Проблеми поводження з відходами (керівник секції Ігор Крайнов)
- утилізація відходів виробництва;
- удосконалення системи поводження з побутовими відходами.
3. Охорона гідросфери від антропогенного впливу (керівник секції Мирослав Мальований)
- гідроекологія;
- раціональне використання водних ресурсів;
- охорона водних об'єктів від антропогенного впливу.
4. Охорона атмосфери від антропогенного впливу (керівник секції: Володимир Бахарєв )
- охорона атмосферного повітря від антропогенного впливу;
- розробка питомих показників викидів та індексів забруднення атмосфери


Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.


 

KNU © 2022