Міжнародна науково-технічна конференція

"Проблеми екологічної безпеки"


Учасники конференції
Автори Назва доповіді Тематичний напрям Дата реєстр.
1 Гапало А. І., ГУ ДСНС України у Львівській області, Попович В. В., доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Еколого-пірологічна небезпека спалювання лучної рослинності охорона атмосфери від антропогенного впливу 21.09.17
2 Ляшок Я.О., д.е.н., к.т.н., ректор, Подкопаєв С.В., д.т.н., проф., Повзун О.І., к.т.н., доц., Бесараб К.П., магістрант Донецький національний технічний університет Природоохоронні технології використання відходу металургійної промисловості - відсіву дроблення відвальних мартенівських шлаків проблеми поводження з відходами 21.09.17
3 Нагорнюк О.М., канд.с-г. наук, доцент КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” Стан сучасного екологічного управління в агросфері управління регіональною екологічною безпекою 20.09.17
4 Маджд С. М., к.т.н., доц., Панченко А. О., студент, Кальницька Д. Д., студентка, Бондар А. М., студентка Національний авіаційний університет МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГІДРОЕКОСИСТЕМ ЗОНИ ВПЛИВУ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ охорона гідросфери від антропогенного впливу 20.09.17
5 Задунай О.С., Азаров І.С., Державний науково-дослідний інститут спеціального зв`язку та захисту інформації, начальник центру, Національний авіаційний університет, студент Методи радіаційного контролю радіоактивного забруднення навколишнього середовища за допомогою безпілотного радіокерованого засобу управління регіональною екологічною безпекою 19.09.17
6 Улицький О. А., д.геол.н., проф., Єрмаков В. М., к.т.н., доц., Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Україна Інженерно-технічне моделювання щодо забезпечення екологічної безпеки середовища проживання населення навколо вугільних шахт України управління регіональною екологічною безпекою 18.09.17
7 Протасенко О.Ф., к.т.н., доц., Івашура А.А., доц., к.с.-г.н., доц. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Еколого-економічні аспекти формування екологічної безпеки управління регіональною екологічною безпекою 18.09.17
8 Древицька Н.Ю., асистент кафедри безпеки життєдіяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Екологічна безпека при експлуатації нафтових і газових родовищ управління регіональною екологічною безпекою 12.09.17
9 Михайлова Є.О., к.т.н., доц. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Питання екологічної безпеки виробництва кальцинованої соди проблеми поводження з відходами 11.09.17
10 Сидоренко В.Л., к.т.н., доц., Демків А.М., Середа Ю.П., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту; Азаров І.С., Національний авіаційний університет 1. Аналіз методів математичного моделювання екологічної безпеки. управління регіональною екологічною безпекою 07.09.17
11 Сидоренко В.Л., к.т.н., доц., Демків А.М., Середа Ю.П., інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Азаров І.С., національний авіаційний університет Існуючі підходи до аналізу екологічного ризику управління регіональною екологічною безпекою 07.09.17

KNU © 2017