Міжнародна науково-технічна конференція

"Проблеми екологічної безпеки"


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

Організаційний комітет конференції:Голова

Володимир Михайлович Шмандій - д.т.н., професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування.

Члени організаційного комітету

Андронов Володимир Анатолійович - д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, начальник науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України (м. Харків); Юрій Григорович Масікевич - д.б.н., професор, Буковинський державний медичний університет;

Алла Наумівна Некос - д.г.н., професор, зав. кафедри ЕБЕО Харківського національного університету ім.Каразіна;

Анатолій Іванович Святенко - к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування, КрНУ;

Юрій Степанович Голік - к.т.н., професор, завідувач кафедри екології Полтавського національного технічного університету;

Володимир Сергійович Бахарєв- к.т.н., доцент, декан факультету природничих наук;

Марек Дрімал - професор, заступник декана факультету природничих наук університету Матея Бела, Банська Бистріца (Словацька республіка) .

Секретар організаційного комітету

Святенко Анатолій Іванович - к.т.н., доцент кафедри екологічної безпеки та організації природокористування КрНУ. 

KNU © 2022