Міжнародна науково-технічна конференція

"Проблеми екологічної безпеки"


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

Програмний комітет конференції

Голова

Михайло Васильович Загірняк - дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, д.т.н., професор, ректор КрНУ

Члени програмного комітету

Володимир Михайлович Шмандій - д.т.н., професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування.

Коробочка Олександр Миколайович - доктор технічних наук, професор, ректор, Дніпровський державний технічний університет;

Бондар Олександр Іванович - доктор технічних наук, професор, ректор, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління;

Мирослав Степанович Мальований - д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології та охорони навколишнього середовища, НУ "Львівська політехніка", м. Львів;

Гайдош Альфонз - професор, декан факультету природничих наук університету Матей Бела, Банська Бистріца (Словацька республіка);

Ярослав Михайлович Семчук - д.т.н., професор, завідувач кафедри БЖД Івано-Франківського національного університету нафти і газу

Секретар програмного комітету

Святенко Анатолій Іванович - к.т.н., доцент кафедри ЕБОП КрНУ.


 

KNU © 2022